Share This Post

Net Core / Öne Çıkanlar

Linux’da MonoDevelop IDE Kullanarak .NET Core Web Api Oluşturma

Merhabalar,
Bu yazımda Linux üzerinde MonoDevelop kullanarak .NET CORE Web Api projesi oluşturmak için gerekli olan kurulumların nasıl yapılacağını anlatacağım.

Ben Ubuntu 18.04 sürümü kullanarak bu işlemleri gerçekleştirdim.

Ubuntu’da bir konsol ekranı açarak aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz.

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF 
echo "deb https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-bionic main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-official-stable.list 
sudo apt update 
sudo apt install mono-devel 
mono --version

mono-devel kurulumunu gerçekleştirmiş ve mono –version komutu ilede kurulu versiyonun döndürülmesini sağlamış olduk.

Artık Linux üzerinde C# uygulamalarını oluşturabilir ve çalıştırabilir durumdayız.

MonoDevelop (IDE) Kurulumu

Şimdi MonoDevelop IDE’yi kurarak görsel olarak proje oluşturup kodlama yapmamızı kolaylaştıracağız.

Yine komut ekranında aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz;

sudo apt install apt-transport-https dirmngr 
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF 
echo "deb https://download.mono-project.com/repo/ubuntu vs-bionic main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-official-vs.list 
sudo apt update 
sudo apt-get install monodevelop 

Kurulumu gerçekleştirdik, artık IDE kullanarak proje oluşturabiliriz, fakat .NET CORE projesi oluşturmak ve çalıştırmak için gerekli işlemleri henüz tamamlamadık.

Yine komut ekranını açarak aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz ve .NET CORE için gerekli SDK kurulumlarını gerçekleştiriyoruz;

wget -q https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/18.04/packages-microsoft-prod.deb 
sudo dpkg -i packages-microsoft-prod.deb 
sudo add-apt-repository universe 
sudo apt-get install apt-transport-https 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install dotnet-sdk-2.2 
dotnet –version

dotnet -version ile kurulumun tamamlandığını versiyon bilgisini alarak doğruluyoruz.

Şimdi Ubuntu’da Apps Dashboard’da eklenmiş olan MonoDevelop IDE’yi açarak yeni proje oluşturuyoruz.

Yeni proje oluşturma aşamasında ASP.NET Core Web Api projesini seçerek Next ile devam ediyoruz.

Proje isim ve gerekli bilgileri girdikten sonra projemiz oluşmuş olacaktır.

Program.cs dosyasına aşağıdaki kodları ekleyerek devam edelim;

Public static void Main(string[] args)
{
  CreateWebHostBuilder(args).Buld().Run();
}

Public static IWebHostBuilder CreateWebHostBuilder(string[] args) =>
  WebHost.CreateDefaultBuilder(args)
      UseUrls("http://localhost:5001")
    .UseStartup<Startup>();

Options penceresini açarak kod içerisindeki girdiğimiz port numarasını giriyoruz;

Projemiz tamamlandı, şimdi programı çalıştırarak bir browser ile http://localhost:5001 adresine girerek test edebilirsiniz.

Share This Post

Yazılım felan filan...

Leave a Reply