Share This Post

Business / Öne Çıkanlar

KPI ve Balance Score Card

Merhaba, yazımızda son zamanların gözde mesleklerinden veri analistliğine başlayacak arkadaşlarımızın IT Pro ve yöneticilerinden sıkça duyduğu terimlerin bazılarından olan KPI ve Balance Score Card kelimelerini anlatmaya çalışacağım. 
 
Kurumlar için verinin toplanmasından ziyade bu verilerin doğru olarak işlenmesi ve pazarlama stratejilerine yön vermesi çinde bulunduğumuz e-ticaret furyası zamanında, analiz ve raporlama can alıcı bir noktada yer almaktadır. Bu bağlamda KPI değerlerinin ölçülmesi önem taşımaktadır. 

KPI NEDİR ? 

Öncelikle KPI nedir ne işe yarar biraz anlatalım. Dilimize pelesenk olmuş kelimelerden bir tanesi aslında KPI. Ecnebice’si uzun olarak  Key Performance Indicator olan KPI Türkçeye ise Anahtar Performans Göstergesi olarak çevrilmiştir ve kullanılmaya devam edilmektedir. Adından da anlaşılacağı gibi bu göstergenin oluşabilmesi daha doğrusu bir anahtar göstergenin oluşabilmesi için yazılımcı dili ile belirli rakamların ve PK ( Primary Key) noktalarının tümleşik olarak elimizde var olması gerekmektedir.  

KPI raporlarına bazı örnekler vermek gerekirse, 

 • İş yerlerimizde kullandığımız tüm finansal göstergeler 
 • Aylık ,yıllık , haftalık vb. satış raporları 
 • Depo envanter raporları  
 • Haraket göstergeleri 
 • Kurumun gelişmesine ve değişmesine olanak tanıyan tüm göstergeler 
 • Sayısal değerler

Gibi sıralayabiliriz. 

KPI seçimlerinde daha çok Balance Scorcard kullanılmaktadır. Tabi burada hemen Balance Scorecard tanımına da ufaktan değinelim. 

Balance ScoreCard Nedir? 

Teorik olarak en basit anlamı ile bir şirketin karneleme sistemidir. Robert Kaplan ve David Norton tarafından bulunmuştur. Bu beyler demişler ki şirketimizde bir veri var ve biz bunu ölçümleyebiliyoruz o halde iyileştirebiliriz diye akıllarından geçirmişler. Ölçülen değerleri de dengeli bir şekilde seçimlendirelim demişler.  

Bu dengeleri kurarken de bunları 4 ana başlık altında toplamayı seçmişler bunlar; 

 • Müşteri 
 • Finansal 
 • Öğrenme Geliştirme 
 • İç Süreçler 

Aşağıdaki şekilde bunu daha net bir şekilde görebilirsiniz. Ben karışık  olarak yazdım aslında bir sıralaması olduğuna da inanmıyorum [Symbol] Saat yönünden bakarsanız biraz eksik tam tersinden bakarsanız başladığınız nokta çok abes gibi.

Asıl önemli olan nokta Balanced Scorecard’ın oluşması için yukarıdaki ve aşağıdaki 4 değerin ölçülendirilmesi gerektiği. 

Hemen burada bir daha hatırlatalım, yukarıdaki cümlemizden makalemizi okuyanlar Balanced Score Card’ı lütfen sadece ölçümleme sistemi olarak görmesinler. Evet cümlelerimizin akışı bu şekilde olabilir ama aşağıdaki faydaları da şirketinize sağlayabilir. 

 • Uzun Dönemli hedef ve Bütçeler ile bağlantıların sağlanması  
 • Fikir birliğinin sağlanarak kurumsal stratejinin açıkça belirlenmesi 
 • Şirketinizin tüm organizasyonuna nüfüs etmesi 
 • Şirket stratejisinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için gereken desteğin sağlanması. 

Balance Score Card tanımlaması KPI raporlarınız için önemli değerlerin işaretlenerek hazır hale getirebileceğiniz hızlı bir yöntemdir. Eğer elinizdeki verileri doğru olarak işaretleyemediğiniz sürece, örneğin ; 

Mağazanıza giren müşteriler : 1000 adet 

Bunların 70 tanesi alışveriş yapmış , 500 tanesi sepete ürün koyup ödeme yapmadan boş bir şekilde mağazadan çıkmış geri kalanı ise hiç bir aksiyon almadan mağazanızdan çıkmış olabilirler.

Balance Score Card değerlendirmesi sırasında 70 müşterinin iş süreçleri açısından doğru haraket ettiğini, finans olarak da ödeme yaptığını belirtebiliriz ama oranlama olarak ödeme yapmadan ve alışveriş yapmadan çıkan müşterinin iş geliştirme yönteminde bir sıkıntı olduğunu gösterir şekilde uçurumsal bir rakamla zarar ettiğinizi gösterir.  

Aslında yukarıdaki örneklememiz bize KPI Raporlarınızın tam anlamı ile doğru veriye ulaştırması için Blance Score Card karneleme sisteminin tamamen doğru çalışması gerektiğini gösterir.

Verilerin yoğrulmaya başlamadan önce kurumların iç ve iş süreçlerinin tamamını elden geçirmeleri de tabiki faydalı olacaktır.  

Doğru verilerin ve işlerinizin raporlarınız ile doğru orantıda büyümesi dileği ile. 

Saygılarımla  

Share This Post

Profectsoft Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri www.profectsoft.com | www.logpusher.com

Leave a Reply