Forum

Raspberry Pi Wireless Hotspot  

  RSS
Ali UYSAL
(@aliuysal)
Üye Admin

Bazı durumlarda Raspberry Pi cihazımızı bir ethernet kablosuyla ağa bağlarken Wi-Fi hotspot yaparak başka cihazların kablosuz ağa bağlanmak için Raspberry Pi'yi kullanmasını sağlamamız gerekebilir.
Burada anlatacaklarımız için Raspbian ve Kali Linux işletim sistemi kullanan bir cihazınız olduğunu varsayıyorum.

Öncelikle en güncel sürümü kullandığımızdan emin olmak için bir terminal ekranı açarak aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

Güncelleme tamamlandıktan sonra hostapd ve dnsmasq yükleyeceğiz. Hostapd cihazımızın wi-fi modulunu hotspot olarak kullanmamızı sağlayacak olan paket, dnsmasq ise hem DHCP hemde dns ayarlamamızı sağlayacak.

Her iki paketide aşağıdaki komutları yazarak kuralım;

sudo apt-get install hostapd

sudo apt-get install dnsmasq

Aşağıdaki komutu çalıştırarak config dosyasında düzenleme yapalım,

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

Aşağıdakini sayfanın en altına ekleyelim

denyinterfaces wlan0

Statik Ip Adresi için

sudo nano /etc/network/interfaces

Auto lo olan satırdaki tüm içeriği aşağıdaki şekilde değiştiriyoruz.

auto lo

iface lo inet loopback

 

auto eth0

allow-hotplug eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.1.2

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1

dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

 

allow-hotplug wlan0

iface wlan0 inet static

address 192.168.220.1

netmask 255.255.255.0

network 192.168.220.0

broadcast 192.168.220.255

# wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Tamamlandığında aşağıdaki gibi olmalı;

Kaydetmek için CTRL + X ve sonra Y

Yaptığımız değişikliklerin kaydedilmesi için servisleri yeniden başlatmamız gerekiyor.

sudo service dhcpcd restart

sudo ifdown wlan0; sudo ifup wlan0

Hostapd konfigürasyonu için

sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf

Daha sonra aşağıdaki satırları ekleyin, kendinize göre düzenlemeniz gereken alanlar mevcuttur;

# SSID ismi
ssid=Pi3-AP
# Wi-Fi şifresi
wpa_passphrase=raspberry

# WifI interface and driver to be used
interface=wlan0
driver=nl80211

# WiFi settings
hw_mode=g
channel=6
ieee80211n=1
wmm_enabled=1
ht_capab=[HT40][SHORT-GI-20][DSSS_CCK-40]
macaddr_acl=0
ignore_broadcast_ssid=0

# Use WPA authentication and a pre-shared key
auth_algs=1
wpa=2
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
rsn_pairwise=CCMP

# Network Name
ssid=Pi3-AP
# Network password
wpa_passphrase=raspberry

CTRL+X ve sonra Y diyerek kaydediyoruz.

Daha sonra;

sudo nano /etc/default/hostapd

üst tarafta bulunan Daemon_Conf satırını aşağıdaki gibi değiştiriyoruz

DAEMON_CONF="/etc/hostapd/hostapd.conf"

yine;

sudo nano /etc/init.d/hostapd

içerisine giriyor ve ekliyor-değiştiriyoruz;

DAEMON_CONF=/etc/hostapd/hostapd.conf

sudo mv /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.orig

sudo nano /etc/dnsmasq.conf

açılan boş dosyaya aşağıdakileri ekliyoruz;

interface=wlan0
listen-address=192.168.220.1
bind-interfaces
server=8.8.8.8
domain-needed
bogus-priv
dhcp-range=192.168.220.50,192.168.220.150,12h

Artık bir wi-fi ağına sahibiz fakat internete girmek için ethernet bağlantısı wi-fi yönlendirmeliyiz.

sudo nano /etc/sysctl.conf

Aşağıdaki satırın başındaki   # işareti kaldırıyoruz.

net.ipv4.ip_forward=1

Daha sonra hizmeti tekrar başlatıyoruz;

sudo sh -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward"

IPTables güncellemek için aşağıdaki komutları teker teker çalıştırıyoruz;

sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT

Şimdi hazır, fakat bir sorun var iptables her yeniden başlamada sıfırlanacak bunun için bir paket yükleyeceğiz.

sudo apt-get install iptables-persistent

açılan ekrandan Evet Seçin

Kaydetmek için;

sudo netfilter-persistent save

ve hizmeti başlatmak için;

sudo systemctl enable netfilter-persistent

sudo service hostapd start

sudo service dnsmasq start

Artık hazır, girdiğiniz SSID ve şifrenizle ağa bağlanabilirsiniz.

 

 

 

 

Bu konu 4 ay önce tarafından Ali UYSAL tarihinde düzenlendi

Yazılım felan filan...
El Terminali ve Daha Fazlası

Alıntı
Gönderildi : 10/01/2019 00:33
Konu Etiketleri
Share:
  
Çalışıyor

Lütfen Giriş yap yada Kayıt ol